Viktigt med veden

Visste du att nyhuggen, färsk ved består till mer än hälften av sin vikt av vatten!
Ved behöver alltså torka, helst åtminstone ett halvår men gärna två säsonger. Bäst torkar den om du klyver den eftersom barken annars fungerar som en isolering som stänger inne fukten i stammen. Ved som fått torka utomhus, under tak, håller en fukthalt på ungefär 30 procent, medan inomhustorkad ved bara är 15 procent fuktig. Ved som lagras utomhus
 bör täckas över på något sätt, och inte vila direkt mot marken.

Varför är det viktigt att veden är torr?
Om du eldar med fuktig ved kommer du att märka att det ryker mycket om den. Skillnaden syns faktiskt tydligt om du går ut ur huset och tittar upp mot skorstenen: idealbrasan – med torr ved – ska helst inte ryka särskilt mycket alls, utan mest synas som en värmedallring i luften ovanför skorstenen. En brasa gjord på sur ved avger däremot massor av rök och mycket lukt och i värsta fall rentav sotflagor som singlar ner över omgivningarna. Inget vidare för inandningsluften – och inte för grannsämjan heller!   
Elda i kakelugnMen synintryck och lukt är inte främsta skälet till att undvika sur ved:
Du får ut mycket lägre värmeeffektivitet av eldningen. Om du eldar med fuktig ved så går det åt så mycket energi för att torka veden att förbränningen blir lidande och därmed värmen. Fuktig ved medför också risk för att röken fastnar som tjära och sot i skorstenen vilket i värsta fall kan orsaka skorstensbrand. Så var noga med veden och elda säkert!  

Vilka träslag ger bäst ved?
Olika träslag brinner på olika sätt och avger olika mycket värme. Gran och tall brinner med till exempel med mycket gnistor och det knäpper och knastrar. Det beror på att de innehåller så mycket harts.
Gran betraktas generellt som sämre ved, medan bok, ek och björk är finare ved. Tung ved av lövträd som bok och ek brinner lugnare och längre, medan lättare ved som björk brinner häftigare och snabbare. Den finaste veden, den som ger bäst effekt och är ”renast” är förstås också den som är dyrast att köpa.
Ett tips kan vara att elda lite blandat: lite fin-ved och lite ”ful-ved” är en helt OK mix. (Med ”fulved” menas då ved av lite enklare träslag, och absolut INTE tryckimpregnerat eller hushållssopor – sådant är bannlyst!)  
Här är en lista som anger vilken ved som är ”finast” = ger bäst värme i förhållande till sin volym. Träslagen delas in i fyra olika katergorier där ettan är finast:   

  1. Rönn och bok
  2. Ek, ask och lönn
  3. Furu, klibbal och sälg
  4. Asp, gran och gråal

Nej! Nej! Och åter nej!
Nej, man får aldrig elda med målat, limmat eller impregnerat virke. Det är farligt på flera sätt.

  • Tryckimpregnerat virke innehåller arsenik som är väldigt giftigt att andas in. Askan kan rentav innehålla dödliga nivåer!
  • Spånplattor är limmade och ihoppressade och det gör att när de brinner avger de så hög värme att det väldigt lätt kan skada din kakelugn.
  • Målat virke innehåller giftiga ämnen som är farligt att andas in, och precis som i fallet med limmat trä så kan dessa ämnen också göra att träet utvecklar onormalt hög värme som kan förstöra din kakelugn.   
  • Att elda med hushållsopor är inte bara olämpligt för att det släpper ut olämpliga ämnen rakt ut i naturen och sätter igen din skorsten med tjära och sot – det är dessutom faktiskt förbjudet enligt lag.

Alternativ till ved
Man kan faktiskt också elda in kakelugn med moderna pellets. Då behöver man en särskild behållare. Pellets är ett miljövänligare alternativ till ved. 

Tillbaka till Att elda och vårda din kakelugn

Klicka här för att hitta tillbaka till startsidan