Vem får göra brandskyddskontroll?

 

Man får numera sota sitt eget hus under vissa förutsättningar, läs mer om det här.  Men vad gäller då för brandskyddskontrollen, kan jag utföra den själv?

 

Nej det kan jag inte. Det är ett kommunalt ansvar att se till att brandskyddskontrollen utförs i kommunen, i egen regi eller på entreprenad, och det får inte en fastighetsägare utföra på egen hand. Kommunen bestämmer alltså vem som ska göra det åt dig.  

Lagen föreskriver ett kompetenskrav för den som ska utföra brandskyddskontroller.
Detta går att läsa om i Statens räddningsverks föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, (SRVFS 2005:9):

Behörighet
14 § Behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen omskydd mot olyckor är den som avlagt examen som skorstensfejartekniker enligt 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor. Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser avlagt teknikerexamen för skorstensfejare, genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare.

Tillbaka till Regler kring sotning

Mer information om vad som gäller för brandskyddskontroller finns på Räddningsverkets hemsida.