Hur ofta måste man sota?

 

Okej!  Om du har läst de tidigare sidorna om regler kring sotning så är du nu rejält påläst. Men det vi behöver ta reda på nu är hur ofta det ska sotas.

 

Det är upp till varje kommun att fatta beslut om hur ofta som de anser är lämpligt. Orsaken till detta är att behovet självklart skiljer sig från Haparanda till Ystad på grund av temperaturskillnaderna. Kolla med din kommun, med andra ord.

 

Dock kan vi titta i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för att få höra deras rekommendationer:
Lokaleldstäder
Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande:
Frist Tillämpningskriterier
– 1 år: Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmningav det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
– 4 år: Avser eldstäder som inte utgör den primära källan föruppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd ellerför matlagning.
– 4 år: Eldstaden är belägen i ett fritidshus.
Övrigt
Kommunens föreskrifter om sotningsfrister bör även reglera möjligheterna till undantag från sotningen när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister samt möjligheter att, i enskilda fall, ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl. 

Tillbaka till Regler kring sotning