Vad är de små runda luckorna längst upp på kakelugnen till för?

Kakelugn i Väla skola på Skansen

Vad är de små runda luckorna längst upp på kakelugnen till för
– och vad ska jag göra med dem?

Fråga:
Hejsan! Jag har flyttat in i en gammal villa med två fina kakelugnar. Nu har jag en fråga kring den ena som jag hoppas att du kan hjälpa mig besvara.
På den ena sitter det tre mässingslock som ser ut att vara för ventilation eller rensning. Två av locken sitter på var sin sida om luckan, ut på kanterna. Det tredje locket sitter högst upp i mitten på kakelugnen.Nu undrar jag över deras funktion och hur jag ska hantera dem? Ska jag ”göra något” med dem och exakt hur fyller de sin funktion?
Tack för en bra webbsida, mycket informativ!
Hälsningar, David.

Svar:  Hej David, Vad roligt att du uppskattade vår sajt, tack!
De luckor som du beskriver är sotningsluckor och du behöver inte alls bry dig om dem (såvida du inte planerar att sota din kakelugn själv i framtiden, förstås!) Se till att hålla dem stängda bara.
För säkerhets skull har vi frågat en skorstensfejare (sotare) som svarar så här: 
”Luckorna är till för sotning/rensning av kanalerna i kakelugnen. De två luckorna som sitter på var sida om den stora eldstadsluckan är till för
rengöring av de två parallella rökkanalerna som löper på varje sida i kakelugnens höjdled (det är dessa rökgångar som värmer upp stenpaketet) Innanför luckan är det ett ”rektangulärt” hålrum, om man stoppar upp handen så känner man att det finns en skiljevägg som separerar de båda kanalerna. Uppåt till har dessa ingen förbindelse. Den ena kanalen (den bakre) går i uppkant in under spjället och är således vägen ut i skorstenen. Den främre kanalen är den som ansluter från eldstaden.
Röken från elden i förbränningsutrymmet stiger upp. Strax under spjället viker röken av åt både vänster och höger och åker neråt i de främre
kanalerna. När röken kommer ner i höjd med mässingsluckorna på sidorna så vänder röken upp i de båda bakre kanalerna, stiger uppåt och passerar spjället och åker därefter in i anslutningen mellan kakelugnen och rökkanalen i murstocken. Den mässingslucka som sitter högt upp i höjd med spjället är till för rengöring av förbindelsekanlen mellan kakelugn och rökkanal; det är ju här allt sot hamnar när sotaren gör ren rökkanalen. När sotaren är klar med skorstenen öppnar han sotningsluckan på kakelugnen och rakar ut soten som då har hamnat där.
Ibland kan den här mässingsluckan vara utbytt till en rosettventil (en rund, vridbar mässingsventil med luftgenomsläpp) detta är till för att kunna nyttja rökkanlen som ventilationskanal då man ej eldar i den. Om du känner med handen där märker du nog att det sugs in luft där. Den bildar alltså ett drag upp genom skorstenen så att du kan använda den som vädringsventil om du skulle vilja det. Men när kakelugnen eldas ska den ventilen vara stängd. Alltså: du behöver inte bry dig om luckorna då du eldar, endast se till att de är helt stängda. ”

När det gäller att kontrollera luft-tillflödet till elden är det ju i stället de stora luckorna till själva eldstaden + spjället som du ska laborera med. De inre stora luckorna brukar ju ha små hål som kan öppnas och stängas och som då fungerar som ventiler sok släpper in mer eller mindre syre till elden. Mer om hur du ska hantera de stora luckorna för att reglera lufttillförseln kan du läsa om här på Alltomkakelugnar.se. (Läs särskilt under punkt 5).

Ett varningens ord bara: Spjället får ALDRIG stängas helt så länge det finns ens en tillstymmelse till glödbädd kvar (och det gör det många, många timmar efter att elden/askan ser ”död” ut). Då skapas farlig koloxid som söver ner och sakta förgiftar oss människor, och detta skördar faktiskt liv. Så ha respekt för faran.  

Tack för frågan, David, och grattis till att vara nybliven kakelugnsägare!

Tillbaka till frågor och svar om kakelugnar