Mariebergs-kakelugnarna

Mariebergs Porslinsfabrik låg i Marieberg på Kungsholmen i Stockholm. Det sägs att man i många, många år kunde plocka porslinsskärvor ur marken där som minde om den gamla fabriken. Mariebergs Porslinsfabrik startades 1758 och hade uppemot 250 anställda. Trots sin storhet skulle den dock bara komma att verka under närmare 30 år.
En av de tidigaste ägarna var en tandläkare, vilket kan låta lite märkligt. Men på 1700-talet tillverkade man faktiskt exklusiva löständer i porslin för dem som hade råd. Det var förvisso inga vidare löständer att äta med, men det var i alla fall tänkt att se lite tjusigt ut i munnen! Men det var fina mat-serviser som skulle bli Mariebergs huvudsakliga produktion. Marieberg räknades som den skickligaste i vårt land vid den tiden, så småningom tätt följd av Rörstrand.

1767 blev Johan Liljencrantz, finansminister i Gustav den III:s regering, ägare till Mariebergs Porslinsfabrik, och det var tack vare honom som Marieberg tar klivet in i kakelugnstillverkningen. Johan liljencrantz var en förmögen man som vid denna tid byggde sig ett oerhört påkostat litet slott strax söder om Stockholm: Sturehofs Slott. Och när det blev tid att utrusta slottet med lämpliga eldstäder valde han självklart att låta Marieberg tillverka de 20 kakelugnar som behövdes.

fDen här vackra ”Mariebergaren” står ute i en av flygelbyggnaderna i Sturehofs Slott, där det i dag är ett trevligt café.  


Marieberg hade inte tillverkat kakelugnar tidigare när de fick stor-ordern att göra alla kakelugnarna till Sturehofs Slott, men de gick tillväga på samma sätt som när de tillverkade porslinsserviser. Kakelugnarna blev aldrig någon stor del av Mariebergs produktion. De var komplicerade att tillverka och blev därmed ruskigt dyra. Faktum är att omräknat till dagens penningvärde kostade varje kakelugn i storleksordningen 200 000-400 000 kronor!!! Det innebar att en kakelugn från Marieberg var ingenting för vanligt folk att ens tänka på. Faktum var att de enda som hade råd var de som hade ägarintressen i Mariebergs kakelugnfabrik.
Länge trodde man att endast ett trettiotal kakelugnar tillverkades på Marieberg, men alldeles färska rön från en forskare (se nedan) pekar på att Marieberg faktiskt tillverkade åtminstone ett nittiotal ugnar under tjugo års tid.
Trots sitt förstklassiga arbete var det svårt att få ekonomi i porslinsfabriken och Liljencrantz tröttnade så småningom och 1782 sålde han Marieberg till Rörstrand. 1788 brann fabriken ner till grunden. 

Av de få Mariebergs-kakelugnar som man i dag känner till finns hela 20 stycken på Sturehof Slott, vilket gör att Sturehof har den ojämförligt största samlingen av Mariebergs-ugnar i världen. De resterande ugnarna finns utspridda i Sverige och även någon i Finland. Bland annat står en i Hässelbyholm, dit den köptes av Johan Liljencrantz bror. En annan av dem står Ulriksdals Slott. Och faktiskt upptäcktes en Mariebergs-kakelugn på Stockholms Slott för ungefär 15 år sedan. Den låg dock nedpackad i kartonger och det råder tvivel om huruvida den någonsin varit uppmonterad. Men nu har den äntligen fått den hedersplats den förtjänar och pryder sin plats i självaste Drottning Silvias kontor.   

Det som utmärker Mariebergs kakelugnar är tre saker:

  • Den vita färgen. Riktigt vit färg var väldigt svårt att åstadkomma. Alla fabriker eftersträvade den, men ingen klarade det så bra som Marieberg. Det beror på att man använda gul lera i stället för den vanligare röda leran som de flesta lokala kakelugnsmakare var hänvisade till.
  • Den blanka glasyren.
    fEn av Mariebergs specialiteter var fajansen. Det är en teknik där man lägger dekoren under glasyren till skillnad från den vanligare tekniken att lägga dekoren uppepå glasyren. Fajansen får ett lätt flytande utseende där dekoren ”blöder”.  

Tidigare har man inte vetat så mycket om kakelugnstillverkningen på Marieberg, och dessa förstklassiga kakelugnar har blivit smått mytomspunna. Många har genom åren velat hävda att de är ägare till en äkta ”Mariebergare”!
Men i maj 2007 disputerade Susanna Scherman med en avhandling just om Marieberg och 1700-talets kakelugnar. Det är
roligt att avhandlingen nu dessutom har resulterat i en alldeles nyutkommen bok, ett riktigt praktverk om kakelugnar, som ger många svar på de frågetecken som funnits kring de gamla Mariebergarna och kakelugnar överhuvudtaget från den här tiden. Läs mer om boken här! 

Se fler exempel på de vackra Mariebergskakelugnarna här.

Mariebergs Porslinsfabriks historia är starkt sammanflätad med Johan Liljencrantz och Sturehofs Slott. Läs mer om den fantastiska kakelugnssamlingen på Sturehof här. 

Tillbaka till ”Fakta om kakelugnar”