Så fungerar en kakelugn

Man kan kanske tro att en kakelugn är en tjusig front med en eldstad i, och att resten av innandömet bara är en tom cylinder, ungefär som en skorsten.

 

Men då har man missat det viktigaste; hela idén bakom kakelugnens design är att få ut mesta möjliga värme för minsta möjliga ved och arbetsinsats. 
En kakelugn är uppbyggd för att behålla rökgaserna så länge som möjligt inom sig innan de släpps ut. Det åstadkommer kakelugnsmuraren när han bygger kakelugnen genom att mura upp en labyrint av vertikala gångar som rökgaserna leds ut genom för att röken ska hinna avge så mycket värme som möjligt innan den släpps ut i skorstenen. Rökgångarna inuti en kakelugn kan vara uppemot 10 meter långa!

Tung = varm 

Det är också därför som en kakelugn väger så mycket – de innehåller så väldigt mycket tegel och bruk. En kakelugn kan väga allt från 800 kg till närmare 2 ton. 
Med sin tyngd och massa magasinerar den helt enkelt värmen. Faktiskt är det så att ju tyngre kakelugn desto bättre fungerar den generellt, eftersom ju större massa som värms upp och sedan långsamt avger värme, desto bättre för värmehållningen.

Elda inte för kråkorna
Det brukar sägas att om en vanlig öppen spis har ungefär 5 procent i verkningsgrad och nästan bara ger strålningsvärme – ”att elda för kråkorna” – så kan en kakelugn ha i storleksordning 80-85 procent i verkningsgrad. En enorm skillnad i effektivitet! Faktiskt avger en kakelugn värme så länge som 10-12 timmar efter att man eldat i den.  
Rent tekniskt fungerar cirkulationen inuti kakelugnen så här: när man tänder en brasa värms ju luften upp. De varma rökgaserna stiger som bekant uppåt, mot skorstenen. Då bildas ett undertryck i kakelugnen vilket gör att ny, frisk luft sugs in till elden.
På motsatt sätt kan det ryka in när man först tänder i en spis. Det beror på att luften i skorstenen är så kall och ligger som ett ”lock” innan värmen får luften att börja röra på sig och skapa ett drag. Det kan du enkelt avhjälpa genom att elda på rätt sätt.
Läs mer om hur du eldar smart här. 

FAQ – vanliga frågor och svar om kakelugnar

Tillbaka till Fakta om kakelugnar