Vad kostar det?

I dag väljer många att köpa en nedplockad, gammal kakelugn hellre än en ny, och ser charmen i den lite slitna och nötta. Men även den som köper en ny kakelugn gör det säkert med en viss medvetenhet om vilken stil som passar beroende på husets ålder.  

Gammal kakelugn:
En gammal och enkel kakelugn kan kosta ungefär 5 000 – 15 000 beorende på skick och ålder.
Men en gammal ugn som är av det exklusivare slaget och i original från en riktigt gammal tidsålder kan kosta allt mellan 25 000 – 200 000! 

Ny kakelugn:
Nya kakelugnar kostar någonstans mellan 25 000 – 60 000 kronor.  

Uppmontering:
Utöver detta tillkommer också monteringen, oavsett om det är en gammal eller ny ugn du köper, och den brukar kunna hamna på ungefär 10 000-25 000 kronor.  

Renovering:
Att renovera (plocka ner och mura upp igen) en befintlig kakelugn så att den går att elda i igen kan kosta i storleksordningen 20 000 – 30 000 kronor.   

Hur får man tag i en gammal kakelugn?